Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 09 vs 24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide; Ik geloof, Heere