Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 09 vs 23-24 En Jezus zeide tot hem; Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft