Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 08 vs 06 En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden