Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 07 vs 34-35 En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht