Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 06 vs 48b En omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee