Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 05 vs 20 En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had