Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 04 vs 26 (a) En Hij zeide; Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp