Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 01 vs 04 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden