Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 53 En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen