Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 52-53 (b) En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap