Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel