Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 38-39 En Hij zeide tot hen; Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten