Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 35 (HA) En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden