Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 05-06 (b) Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was