Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 05-06 (a) Wat zoekt gij den Levende bij de doden. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan