Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 24 vs 01-03 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf