Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 23 vs 47-49 Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God