Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 22 vs 31-32 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe