Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 22 vs 15 En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde