Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 22 vs 13 En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha