Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 21 vs 36 (oudjaar) Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen