Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 19 vs 26-27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier