Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 19 vs 09 Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is