Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 18 vs 42-43 (b) En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk, dat ziende, gaf Gode lof