Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 12 vs 29 En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig