Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 12 vs 08-09 Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods