Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 11 vs 13 (b) Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader