Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 10 vs 36-37 (b) Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was