Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 09 vs 35 En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende; Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem