Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 07 vs 50 (a) Maar Hij zeide tot de vrouw; Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede