Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 07 vs 31-32 En de Heere zeide; Bij wien zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk