Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 07 vs 13-15 En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar; Ween niet