Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 07 vs 12 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen