Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 05 vs 24-25 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonde te vergeven