Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 05 vs 20 En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem; Mens, uw zonden zijn u vergeven