Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 05 vs 08 En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieen van Jezus