Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 04 vs 35 En Jezus bestrafte de duivel, zeggende; Zwijg stil, en ga van hem uit