Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 50 En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak