Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 38 En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden