Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 29-30 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord