Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende