Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 21 (a) En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS