Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden