Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 18-20 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders