Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 16-17 (b) En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe