Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 10-11 (b) Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids