Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 10-11 (a) Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal