Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 07 (c) En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe