Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 07 (b) En legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg