Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 02 vs 01-04 (a) En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus